sr
Paraćin
Paraćin
Beograd
+381 35 564 128 Pon - Pet 09:00 - 17:00 Vojvode Mišića 64
+381 11 40 75 960 Pon - Pet 09:00 - 17:00 Vojvode Stepe 30
TUV Ceritified
ISO 9001:2006
TUV Ceritified
ISO 14001
TUV Ceritified
CH SAS
Kontakt
Industrijske instalacije - Parne instalacije - Gasne instalacije - Komprimovani vazduh - Termomineralno ulje

NID ENERGY SYSTEMS

Centralana klimatizacija - Vodeni i freonski sistemi - Profesionalna ventillacija - Centralano grejanje - Bazenske instalacije

NID ENERGY SYSTEMS

Projektovanje - Izvođenje instalacija - Proizvodnja - Konsalting

Implementirani sertifikati i standardi

Industrijske instalacije

Iskustvo u projektovanju,isporuci opreme,montaži,puštanju u rad,servisu, remontu i održavanju svih vrsta industrijskih i drugih velikih instalacija.
NID energy sistem nudi usluge razvoda energenata gasa, nafte, mazuta, pare, vode; energetska optimizacija procesa proizvodnje; ušteda energije na sistemima grejanja proizvodnih hala (grejanje zračenjem hala sa pogonom na prirodni gas ili TNG.

Gasne instalacije

NID energy systemy projektuje, vrši montažu, pušta u rad, servisira i održava instalacije TNG:

 • instalacije prirodnog gasa
 • unutrašnje gasne instalacije za stambene i industrijske objekte,
 • izrada merno redukcionih stanica,
 • instalacije tečnog naftnog gasa i tehničkih gasova,
 • razvoda komprimovanog vazduha

Instalacije bazenskih tehnika

Postavljanje i instalacija svih potrebnih elemenata

Stručni tim instalatera bazenske tehnike postavlja sve potrebne elemente i instalacije počevši od faze betoniranja do izrade postrojanja i samog puštanja sistema u rad. Poslovođa radova prati sam proces izgradnje, definiše sve detalje prilikom same izgradnje i vrši koordinaciju sa ostalim kooperantima u igradnji.

Instalacije grejanja

Izvodimo instalacije grejanja za sve vrste objekata: Radijatorsko,podno, zidno grejanje sa kotlarnicama na čvrsto, tečno, gasovito gorivo, sa priključivajem na daljinsko grejanje. Rešenje razvoda i distribucije tečnih i gasovitih goriva.
Prilikom izbora opreme za grejanje poštujemo zahteve kupca i namenu objekta.
Naš osnovni zadatak i cilj je da u skladu sa namenom i kategorijom objekta ponudimo investitorima brzu i kvalitetnu montažu, kvalitetnu opremu, odnosno rešenja koja zadovoljavaju sve estetske i funkcionalne kriterijume i samim tim obezbedjuju maksimalan komfor.

Instalacije klimatizacije

Montažu svih tipova unutrašnjih instalacija klimatizacije

 • Cevni razvod
 • Kanalski razvod

Montažu i puštanje u rad svih vrsta opreme za klimatizaciju

 • Čileri
 • Toplotne pumpe
 • Cirkulacione pumpe
 • Radijatori, fen-coili
 • Izmenjivači toplote
  Servisiranje i održavanje opreme i instalacija u garantnom i vangarantnom periodu

Instalacije ventilacije

Sistemi za ventilaciju, zahvaljujući svojim mogućnostima i fleksibilnosti, postali su sastavni dio svakog novoizgrađenog objekta bez obzira na njegovu namjenu, konstrukciju ili veličinu. Osnovna funkcija ventilacije je da izmjenom vazduha obezbedi veći kvalitet unutrašnjeg vazduha.
NID energy systemy izvodi montažu instalacija ventilacije :

 • proizvodnja vazdušnih kanala i ventilacionih jedinica od standardnih elemenata,
 • ventilacija stambenih i komercijalnih i idustrijskih objekata,
 • industrijsko otprašivanje.

News

Projektovanje i izgradnja gasnih i energetskih postrojenja

Karijera i zaposlenje

Mladi i inovativni

Naš internacionalni tim čine mladi, kreativni, inovativni i talentovani ljudi. Pridružite nam se.

Konstantan napredak i usavršavanje

Savremene tehnologije, najmodernija oprema i najproduktivniji biznis alati su deo naše svakodnevice.