Servis

Servisno puštanje u pogon, odražavanje u garantnom i vangarantnom roku uredjaja za grejanje i klimatizacije.

Pružamo servis za uređaje sledećih proizvođača:

  • BOSCH Nemačka , gasni kotlovi i bojleri
  • VAILANT , Nemačka , gasni kotlovi i bojeri
  • IMMERGAS , Italija, gasni kotlovi i bojleri
  • SIME, Italija , gasni kotlovi i gojeri,
  • MIKOTERM, Srbija, električni toplovodni kotlovi
  • SCHWANK, Nemačka, gasni uredjaji za grejanje zračenjem,
  • HITACHI, Japan, klima uredjaji.

Godišnji pregled i održavanje unutrašnjih gasnih instalacija prirodnog gasa i TNG, u skladu sa Zakonom o energetici.

Redovno godišnje održavanje podrazumeva:

Opis radova koji su uključeni u redovno godišnje održavanje gasnog, konvencionalnog, kombinovanog Vaillantovog uređaja za grejanje i pripremu potrošne tople vode:

dolazak
unutrašnje čišćenje uređaja od prašine
čišćenje gorionika i elektroda
pranje primarnog izmenjivača (obavezno kod uređaja na dimnjak)
čišćenje komore za izgaranje (fasadni uređaji)
provera i punjenje ili pražnjenje ekspanzione posude
kontrola i podešavanje parametara uređaja
kontrola odvoda dimnih gasova
kontrola nepropusnosti uređaja na hidrauličkom i gasnom delu
provera funkcionalnosti uređaja

 

Sa nama ste uvek sigurni